“En katalysator øker farten på en prosess”

Jöns Jacob Berzelius

 

 

Velkommen til Katalyst

Vi virker som katalysatorer; fra foredrag og kurs, til store konferanser og endringsprosesser.
Vår brede erfaring og aktivitetsbaserte tilnærming, legger til rette for dialog, refleksjon og utvikling.

Kurs

Samarbeid (2 dager)

Hvorfor, og når, er det riktig å samarbeide?

Endring oppnås gjennom å utfordre måten å tenke på, ikke bare måten å gjøre ting på. Vi tar utgangspunkt i forutsetningene for godt samspill. Hvilke fellestrekk finner vi, og hvordan utnytter vi hverandres kompetanse.

Kommunikasjon og relasjonsbygging (2 dager)

Hvordan skape et klima basert på åpenhet og tillit. Vi tar tak i relasjonsutfordringer og introduserer metoder for å bedre kommunikasjonen. Stikkord er tillit, motivasjon, empati og selvinnsikt.

Teamutvikling (2 dager)

En workshop som tar utgangspunkt i det reelle ansvar og de oppgaver deltakerne skal arbeide med. Hensikten er å avklare forventninger, unngå overlappende ansvar og etablere suksesskriterier.

Tale- og presentasjonsteknikk

Et praktisk kurs hvor du trener på relevante tema, og lærer å nå frem til tilhørerne på en overbevisende måte. Kurset tilpasses den enkeltes erfaring og behov. Kurslederne har veiledet tusenvis av deltakere, og er blandt de mest erfarne i landet.

HMS kulturbygging

Det overordnede målet er å skape grunnlag for færre skader. Gjennom refleksjoner, diskusjoner og undervisning vil vi definere "HMS-KULTUR" og gjøre følgende avklaringer, slik at bedriften får konkrete handlinger som kan resultere i en ønsket kultur:

  • Hvordan kan vi skape en omforent forståelse for hva vi vil med kulturen vår
  • Hvilke elementer må påvirkes for å skape/endre kultur
  • Hva kan den enkelte bidra med,og hva gjør vi sammen
  • Samsvar mellom ord og handling 
  • Ledelse i kulturbygging
  • Å bære rollemodeller

Ledertrening

Ledertilbakemeldinger

”Det er når vi blir oppmerksomme på hva vi gjør, at vi får mulighet til å endre på det” (Fritz Perls 1893-1970).

Ledere får tilbakemelding fra egne medarbeidere. Prosessen foregår i fire trinn; innhenting, tilbakemelding, plan og utførelse. Alt under veiledning av en erfaren konsulent.

Ledertrening

En leder som kjenner seg selv, og forstår hvordan han/hun påvirker relasjoner, team og organisasjonskultur, er mer robust og fleksibel i møte med sine medarbeidere. Vi ser nærmere på oss selv som ledere, og hvordan vi kan overvinne utfordringer vi står overfor.

HMS-ledelse

Utvikling og opprettholdelse av en god HMS-kultur er en ledelsesutfordring for enhver virksomhet. Det ledelsen systematisk gir oppmerksomhet og prioritet, blir kultur. I arbeidet med en god HMS-kultur er derfor ledelsesansvar og ledelsesadferd helt sentralt.

I kurset flyttes fokuset på HMS fra medarbeidernes etterlevelse til ledernes daglige praksis.

KonferanserKatalyst bidrar i hele prosessen fra idé til gjennomføring

Statoil: Kollegaprogrammet

Kollegaprogrammet for bedre sikkerhet ble gjennomført for nærmere 35 000 ansatte og leverandører til Statoil. Katalyst var involvert i utvikling, tilrettelegging og fasilitering av samlingene.

State Oil Company Aserbajdsjan

SOCAR har en miljøvisjon for Aserbajdsjan både i forhold til luft, vann og jord. Da behovet for ekstern kompetanse oppstod, ble Katalyst bedt om å bistår til å forberede regi, samt å fasilitere tre store konferanser.

Altus Intervention: Timeout for Safety

Våren 2014 planla og ledet vi to store HMS-konferanser for Aker Well Service / Altus Intervention. Disse blir fulgt opp med et utviklingsprogram over to år inne HMS-ledelse for ledere offshore og onshore. Høsten 2014 arrangerer vi to seminarer for Altus Intervention hvor alle ansatte i regionen (ca 700) blir informert om HMS, Økonomi, Teknologiutvikling, Branding etc.

Katalyst AS

Øksnevad Næringspark

Postboks 38

4356 Kvernaland

post@katalyst.as

Ta kontakt

Vi vil gjerne høre fra deg.


Kontakt oss